Anne ve babaları endişelendiren bir durum:Lenfadenopatiler

Lenfadenopati (LAP) tanım olarak lenf bezesinin (lenf nodulünün) büyüdüğü durumlar için kullanılır.
Tüm vücutta yaklaşık 600 lenf bezesi vardır. LAP’lerin çoğu iyi seyirli olup; enfeksiyonlar ve çeşitli kanserlerin seyrinde ilk bulgu olarak karşımıza çıkabilirler.
Hastalarda tanıda geç kalınması önemli tıbbi sorunlara yol açabileceğinden lenf nodullerinin iyi değerlendirilmesi ve hangilerinin araştırılacağı çok önemlidir. Normalde çene kemiği altında, boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf nodullerı muayenede ele gelir. Sadece bir bölgedeki lenf nodüllerinin büyüdüğü durumlar en sık baş-boyun ve daha az sıklıkla kasık bölgesi ve koltuk altında gözlenir.
Neden olarak en sık viral ve bakteriyel ajanlar başta olmak üzere infeksiyöz nedenler, bağ dokusu hastalıkları ve maligniteler düşünülmelidir. İki veya daha fazla bölgedeki lenf nodulü büyümesi daha az sıklıkta gözlenir. Başta viral ajanlar olmak üzere infeksiyöz nedenler, malignite ve romatolojik hastalıkları düşünmek gerekir.
Lenfadenopatinin patolojik kabul edilmesi ve araştırılması için boyutları ne olmalıdır?
Lenfadenopati tanısı lenf nodulünün belli bir büyüklükten fazla olmasını ifade eder. Bu büyüklüğün patolojik sınırı lenf nodulünün bulunduğu bölgeye göre değişir.
Bu büyüklük hastada ileri incelemelere ve tedaviye başlama sınırımızdır. Örneğin karın içi LAP’lerde 2 cm’ye kadar herhangi bir işleme gerek yokken, epitroklear (dirsek bölgesi) LAP 0.5 cm üzerine çıktığında araştırılmaya başlanmalıdır.
LAP’ li çocuğa tanısal yaklaşım nasıl olmalıdır?
Lenfadenopatili hastaya tanısal yaklaşımda bilinmesi gereken en önemli nokta tüm lenfadenopatili olguların çok düşük oranda neoplastik (malign) kökenli olabileceğidir.
Hasta yakınlarından alınan iyi öykü ve dikkatli fizik inceleme tanıda en önemli basamakları oluşturur. Son günlerde geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, döküntülü hastalıklar, diş ve dişeti rahatsızlıkları öyküde mutlaka sorulmalıdır.
Tonsillit, çürük bir diş boyundaki lenfadenopatinin nedeni olabilir. Lenf nodunun ağrılı, hassas ve kızarık olması daha çok inflamatuvar bir olaya işaret eder. Ancak öykü ve fizik inceleme bulguları spesifik bir hastalığı düşündürdüğünde veya benign/malign ayırımı tam yapılamadığında laboratuvar incelemeleri yardımcı olacaktır. Tam kan sayımından ultrasonografiye, kemik iliği incelemesine, biyopsiye kadar geniş bir laboratuar incelemesi her hastaya göre farklı şekillerde uygulanır. Çoğunda neden saptanamamakta ancak enfeksiyon ön planda düşünülmektedir.
Lenfadenopatilerde izlem ve tedavi ne olmalı?
Eğer öykü ve fizik inceleme selim (benign) karakterli bir nedeni düşündürüyorsa 2-4 haftalık aralıklarla dikkatli bir izlem uygulanabilir. Bakteriyel infeksiyon kuvvetle düşünülüyorsa kısa süre antibiyotik uygulanabilir ve 10-14 günlük izlemde küçülme olmazsa ileri inceleme gereği düşünülür. Bu durumda tanı gözlem ve laboratuar incelemelerinden sonra yapılan lenf bezi biyopsisi ile kesin olarak konulur. Tedavi tamamen etkene yönelik olarak uygulanır..alıntıdır.