Cd üzerine çalışılmış ışıl ışıl bayrağımız Fatma öğretmenimizin etkinliği