Yeryüzündeki denizlerin içinde 22 milyar m3 tuzun, çözelmiş bir durumda bulunduğunu biliyor musunuz? Bu korkunç miktardaki tuz nereden gelmektedir? Yaşadığımız çağa kadar insanlar, Eskiden denizlerin suyu tatlı idi, nehirlerin taşıyıp getirdiği suların içindeki tuzlarla bu duruma geldi derlerdi. Ama günümüzde yapılan incelemeler, yeryüzündeki bütün akarsuların bir yılda denizlere taşıdıkları tuzun 2700 milyon tondan fazla olmadığını gösterdi. Bilginler, denizlerdeki tuzun, deniz dibi volkanlarının yer katmanları arasındaki tuzları püskürtmesiyle beslenip arttığını ileri sürüyorlar. 1 litre deniz suyunda: 27,21 gram tuz (sodyum klorür)

tuz3,81 » Magnezyum klorür

1,65 » Magnezyum sülfat

1,26 » Alçı (kalsiyum sülfat)

0,86 » Potasyum sülfat ile çok az miktarda brom, iyot ve altın gibi bazı madenler bulunur.

Yeryüzündeki tuzun çoğu denizlerde bulunur. Bundan milyonlarca yıl önce göllerin ve toprak yığılımları sonucu denizlerden ayrılarak oluşan iç denizlerin suları buharlaştı. İçlerinde bulunan tuz da dev kütleler ve katmanlar durumunda dibe çökeldi.

Bundan milyonlarca yıl önce akarsuların taşıyıp getirdiği tuzlu sular, çukur yerlerde birikip kaldı. Isı etkisiyle buharlaşan sulardan artakalan tuz katmanlarının üzeri de sonradan suyu geçirimsiz toprakla örtüldü. Böylece ağır kütleler arasında sıkışıp kalan tuz katmanları kaya tuzu dediğimiz sert bir durum aldı. Kaya tuzu, tıpkı maden kömürü ve linyit gibi yataklardan çıkarılır.