Bir çoklarının Yağmur Ormanları adını verdiği TROPİKAL ORMANLAR, bir yeşillikler okyanusuna benzetilebilir. Gerçekten de uçaktan bakıldığı zaman içine nüfuz edilmesi mümkün olmayan uçsuz bucaksız bir derinlik izlemini verir. Tropikal ormanlar içindeki akarsular bile (en büyükleri dışında) üzerlerini örten yoğun ve sık ağaç dalları yüzünden görülemezler. Nehirler adeta yeşil bir tünel içerisinden kıvrılarak akarlar.

tropikal_ormanTropikal ormanlarda hayvan ve bitkiler, sayı ve çeşit yönünden denizlerden hiç de aşağı kalmazlar. Bir kilometre karelik bir bölgede binlerce çeşit bitkinin yaşamasına karşılık, bulunduğumuz ılıman bölgelerde en çok 20 çeşit bitkiye rastlanır.

Tropikal ormanlar içinde yürürken bir an durup çevremize bakınacak olursak her yandan hayat fışkırdığını hayretle izleriz. Yerlerde sürünen, koşuşan hayvanlardan tutunuz da, korkunç bir içgüdü ile sivrilerek güneş ışığına doğru tırmanmak isteyen ağaçları, hatta bazı bitkilerin büyümelerini gözlerimizle bile izleyebiliriz. Bambu kamışları günde bir karıştan fazla boy atarlar.

Tropikal ormanlarda, hemen her mevsim yazdır. Yağmurların azalıp çoğalmasından başka hiçbir mevsim ayrımı yapılamaz. Güneşin kızgın sıcağı ve nemin etkisiyle azmanlaşan bitkilerin çoğu dev boylu olmuşlardır. Menekşelerle aynı takımdan olan bazı bitkiler kiraz ağacı boyuna erişir, bazı güller de 5-6 metre boyunda birer ağaç durumunu alırlar. Bütün bunların arasından birdenbire 70 metreye yükselen dev ağaçlar sivriliverir. Dalları sarılgan bitkilerle sarmaş dolaş olurken eğrelti otlarıyla orkideler, gövdelerini çepeçevre sararlar. Bitkiler için çiçek açma, meyve verme mevsimi diye bir şey yoktur. Ne yapraklarının solduğu, ne de dallarının çıplak kaldığı görülür. Arılara, kelebeklere çiçeklerini cömertçe sunan ağaçlar, bütün yıl yeşil mantolarını sırtlarından çıkarmazlar. Birbiri ardından oluşan meyveleri, kuşların ve maymunların tükenmez besin kaynaklarıdır.

Anlatılmasından büyük bir zevk duyduğumuz bu şahane manzara karşısında içimizde tropikal ormanları görme isteğinin uyanmaması imkânsızdır. Ama görmeği çok arzuladığımız bu yeşillik okyanusu içinde yaşamak hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Sürekli sıcak ve nem, insanın enerjisini yok eder. Tropikal hastalıklar ve çeşitli tehlikelerden korunmak çok güçtür.

Tropikal ormanları kendilerine yurt olarak seçmiş bulunan yerli halk bir dereceye kadar bunlardan kendilerini koruyabilirler.

Tropikal ormanlar, Kongo havzasında, Guinea körfezi kıyılarında, Madagaskar adasının doğu kesimlerinde, Amazon bölgesinde, Endonezya Birliği adalarında, Hindistan’ın batısında, Doğu Pakistan’da, Çinhindi’nde ve Avustralya’nın kuzey kıyılarında görülür.

Kongo’daki sıcaklık ortalaması 26° C ile 28° C derece arasında değişir. Yılın 6 ayında sürekli yağmurlar yağar. Sıcaklığın değişmezliği ve sürekli yağmurlar bu havzanın belli başlı özelliğidir. Kuzeye doğru Ubangi ırmağı boyunca tropikal ormanlar, yerini galeri ormanlarına bırakır.

Madagaskar’ın yağışlı bölgesi olan doğu kıyılarındaki tropikal ormanlar palmiye ve sarmaşıklarla çevrili dev ağaçlardan meydana gelmiştir. Buğdaygiller, eğrelti otları ve fundalar da bu ormanların alçak bitey bölgesini teşkil ederler. Hemen her kesimi tropikal ormanlarla kaplı olan Amazon bölgesinde tek ulaşım yolu Amazon nehri ve onun kollarıdır. Bu bölge 19’uncu yüzyılın sonlarından beri Amazon nehrinin sağladığı üstün ulaşım imkânları sayesinde ekonomi yönünden değerlendirilmeye başlanmıştır.

Hindistan’da bulunan tropikal ormanlar ise en bol yağış alan Mala-bar kıyıları ile Himalaya dağlarının güneydoğu eteklerinde bulunur.

Yaprak dökmeyen bu ormanlarda; palmiyeler, bambular ve liyanlar görülür. Dağların eteklerinde ise «cangıl» adı verilen ve tabanı bataklık olan tropikal ormanlar 1000 m.’ye kadar çıkarlar. Avustralya’nın kuzey kıyılarında tropikal karakter gösteren yaygın okaliptüs ormanlarına raslanır.

Tropikal Orman Katmanları Nelerdir

Bir tropikal ormanı üç ayrı kat man bölgeye ayırmak mümkündür :

1 ) Alçak Bitey Katmanı-Çalılar ve koyu yeşil yapraklı gelişken otlardan meydana gelir.

2) Kubbe Orman Katmanı-Yerden 20-40 m. yükseklikteki ağaçların yaprak ve dallar topluluğudur.

3) Dev Ağaçlar Katmanı – Kubbe Katmanını aşarak yerden 75 m.’ye kadar yükselir.