Yeraltı suları rastladıkları kireçli kayaları eritirler. Suların içinde bulunan karbondioksit kalkerli kütleleri daha çok ve daha kolay eritir.

Böylece, erimiş halde kalkerle hemen hemen doymuş olarak yüzeye çıkan yeraltı suları, kaynağının etrafın da kalkerin bir kısmını çökeltir ve beyaz renkte bir kütle meydana gelir. Buna “Traverten” denir. Travertenleri meydana getiren kaynakların bazıları sıcak suludur. Denizli civarındakiler böyledir.