Klorofil bir pigmenttir, yani renk verici kimyasal bir maddedir. Saçlar, insan derisi, balık pulu, renklerini hücrelerindeki renk verici maddelerden yani pigmentlerden alırlar. Kanımızdaki hemoglobin bile bir pigment tir.

Yaprakları meydana getiren milyonlarca hücreden birini alıp inceleyecek olursak hücrenin ince bir selülozlu zar tabakasıyla çevrili olan ve içinde birçok canlı oluşukların bulunduğu sitoplazmayı görürüz.

klorofilBu canlı oluşuklar arasında bulunan plastlardan klorofil tutanlara kloroplast adı verilir.

Klorofil Nerede Bulunur

Klorofil, mantarlar, bakteriler ve parazit bitkiler hariç bütün bitkilerde bulunur. Klorofilli bitkilere ÖZBESLENEN Ototrof bitkiler denir. Bunlar kendilerine gereken organik besinleri, güneş ışığının da yardımıyla inorganik maddeleri kimyasal değişime uğratarak kendi kendilerine hazırlarlar. Bir de kendileri organik besin yapmayan, bunları doğrudan doğruya ya da dolayısıyla öz beslenen canlılardan sağlayan bitkiler vardır. Bunlar, organik maddelerin bulunmadığı yerlerde yaşayamazlar. Dış-beslenen heterotrof bitkiler.

Klorofil bileşimi çok karışık olan kimyasal bir maddedir. Molekülünde, daha doğrusu moleküllerinde demek gerek. Çünkü iki tip klorofil vardır:

Klorofil A : C55 H72 Os N4 Mg

Klorofil B : C55 H70 06 N4 Mg

Klorofil A’da 55 karbon, 72 hidrojen, 5 oksijen, 4 azot ve 1 magnezyum atomu vardır.

Klorofil’in Görevi Nedir:

Her yıl bitkilerin yarattığı milyarlarca tonluk organik madde, canlıların yaşaması için gerekli besin maddelerini meydana getirir.

İşte bütün bu besin maddelerinin meydana gelişini «klorofil»* borçluyuz.

Bitki, yapraklarındaki gözenekler yoluyla havadan karbondioksit moleküllerini alırken odunsu damarlar yoluyla kökten yukarı doğru çıkan su molekülleri de yapraklara ulaşır. Bu moleküller, palisat hücreleri içinde birleşir ve yaratıcı görevlerine hazırlanırlar.

Klorofil bileşimi çok karışık olan kimyasal bir maddedir. Molekülünde, daha doğrusu moleküllerinde demek gerek. Çünkü iki tip klorofil vardır:

Klorofil A : C55 H72 05 N4 Mg Klorofil B : C55 H70 06 N4 Mg

Klorofil A’da 55 karbon, 72 hidrojen, 5 oksijen, 4 azot ve 1 magnezyum atomu vardır.