Bilgisayarlar Ve Çocuklar


Son zamanlarda bir çok alanda kullandığımız bilgisayar teknolojisi, ilerlemesine hızla devam ediyor ve her gün yeni bir alanda daha karşımıza çıkıyor. Elbette bizler de bu teknolojinin gelişimine kayıtsız kalmıyor ve bilgisayar öğrenimi konusunda çeşitli eğitimler alıyoruz.Artan talebi en iyi şekilde karşılamak isteyen uzmanlar ise her geçen gün yaptıkları yeniklerle bu teknolojinin öğretilmesini kolaylaştırıyorlar. Bugün okuma yazma bilmeyen ya da her hangi bir özürü olan (kör, spastik...) insanlar dahi çok rahatlıkla bilgisayar kullanımını öğrenebiliyor.

Yapılan bu yeniklere ve artan öğrenme talebine doğru orantılı olarak bilgisayar öğrenme yaşı da gitgide küçülüyor. Bu gelişmeler doğal olarak okulları da etkiliyor ve onları da bu konuya eğilmeye zorluyor.Ülkemizde de son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor ve okullarda çocukların bilgisayar öğrenmeleri için gerekli ortamlar oluşturulmaya çalışılıyor.

Peki ne zaman çocuklar için bilgisayar eğitimine başlanmalı?

Birçok uzman bilgisayar eğitiminin 3 yaşından önce başlamaması gerektiğini belirtiyor.Çünkü çocukların 0-3 yaş periyodundaki öğrenme stilleri bilgisayar öğrenimi için uygun değil. Bu periyottaki çocuklar keşfederek, hareket ederek ve beş duyusunu kullanarak öğreniyor, ancak bilgisayar eğitimi bu öğrenme metotlarını hiç birini karşılayamıyor.Böylece bu dönemde verilen bilgisayar eğitimi istenilen başarıya ulaşamıyor hatta çocuğun gelişimini de olumsuz etkiliyor.

Nasıl bir eğitim verilmeli?

Uzmanlara göre bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü doğru eğitim yapılmaz ve olumlu koşullar sağlanmazsa çocuklar bu eğitimden gerektiği gibi yararlanamazlar hatta gelişimleri zarar görebilir. Bu nedenle uzmanlar hem eğitimcileri hem de aileleri konunun hassasiyeti hakkında uyarıyor ve konu hakkında bazı tavsiyeler veriyorlar. Bu tavsiyeleri yapılan yanlışlarla incelersek;

?Bilgisayar öğrenirken çocuğu yalnız bırakmak ve onu kontrol etmemek yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü çocuklar bilgisayarla nasıl çalışmaları gerektiğini kendileri belirleyemezler, bir yetişkinin yardımına ve yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Burada eğitimcilere ve ailelere düşen en önemli görev çocukları bilgisayar başındayken takip etmek, çeşitli örneklemeler yaparak öğrenmelerine yardımcı olmak ve çeşitli sorular sorarak anlamalarını sağlamaktır.

?Çocuklar ne kadar süre bilgisayar başında zaman geçirmeleri gerektiğini de kendileri ayarlayamazlar. Bu nedenle onlara zaman konusunda yardımcı olunmalı ve aşrı sürelerde bilgasayar kullanmaları engellenmelidir. Engellenmediği taktirde çocuklarda gerek biyolojik (göz bozukluğu gibi) gerekse psikolojik çeşitli rahatsızlıklar görülebilir.

?Sık yapılan bir diğer yanlış ise çocuklara bilgisayar öğretirken onların seviyesine uygun programların seçilmemesidir.Çocuklar kendileri için uygun olmayan bir programı kullanmak zorunda kaldıklarında çok çabuk sıkılır ve başaramayacakları hissine kapılırlar.Bu da onların bu eğitimden gerektiği gibi yararlanamamalarına yol açar. Onların seviyesine ve ilgisine uygun programlar seçmek ise ailelere ve eğitimcilere düşüyor.Tabii bu seçimi yaparken seçtiğiniz programın eğitici nitelikte olmasına özen göstermelisiniz.

Küçük Yaşta Bilgisayar Öğrenmenin Yararları!

?Bilgisayarın fare dediğimiz bölümünü kullanması çocuğun küçük motor yeteneklerinin ve el-göz koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur.

?Çocuklar okuma-yazma bilmedikleri için bilgisayar programlarının verdiği komutları anlayamazlar, ancak yetişkinler onlara gerekli yardımı yaptıklarında onlar ne yapacaklarını ezberler ve ezberlediklerini uygulayarak programı kullanırlar. Bu durum onların hafızalarını olumlu yönde etkiler ve gelişmiş hafıza düzeyine sahip olmalarına yardımcı olur.

?Çocukların kendilerine olan güvenleri artar ve yeni bir teknolojik aleti kullanırken problem çekmez.

?Çocukların analitik düşünme, problem çözme, kendi kendine karar verme ve yaratıcılık gibi yetenekler edinmesine yardımcı olur ya da zaten var olan bu yeteneklerini geliştirir.

alıntı