Sanat Sever Bir Çocuk Yetiştirin

Sanat çok önemli bir öğrenme gerecidir. Çocuklar sanat sayesinde öz-denetim, yaratıcılık ve güven duygusunu geliştirirler. Sanat dünyayı daha iyi kavrayabilmeyi ve farklı açılardan görebilmeyi öğretir. Düşünceleri, duyguları ve beklentileri farklı biçimlerde ifade edebilme olanağı sağlar. Ayrıca çocukların analiz etmelerini, yorumlamalarını ve amaca ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını teşvik ederek daha iyi öğrenmelerine de katkı sağlar. Pek çok araştırma sanatla ilgilenmenin öğrencilerin okul başarısını artırdığını göstermiştir.

Çocuğunuzun sanata ilgisini ve sanata değer vermesini geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler var.

Sanat hakkında konuşun

İster sergide gördüğünüz bir tablo, ister eviniz için hazırladığınız elişi bir örtü hakkında olsun, sizin hevesiniz bulaşıcı olabilir. Yaşadığınız çevrede dolaşarak gördüğünüz binalar hakkında konuşun. Binaları aralarındaki farklar (çatı biçimleri, pencere ve kapıların konumu, kullanılan inşaat malzemeleri ve dekorasyon gibi) açısından kıyaslayın.
Çocuğunuzu sanat konusunda konuşmaya teşvik edin. Acaba o nelerden hoşlanıyor ve niçin hoşlanıyor?

Sanat malzemeleri bulundurun

Çocuğunuza boyalar, kumaş parçaları, kil ve doğal malzemeler gibi sanatsal faaliyetlerde kullanabileceği çeşitli malzemeleri temin etmeniz ve bunlarla çalışabileceği özel ve rahat bir ortam oluşturmanız ilgisini canlandıracak ve sanatın önemli bir şey olduğunu öğretecektir.

Yaratıcılığını teşvik edin

Çocuğunuzun fikirler üretmesi ve bunları geliştirmesine yardımcı olun. Örneğin bir öykünün sadece başını okuyarak çocuğunuzdan öykünün nasıl bitmiş olabileceğine dair bir resim yapmasını isteyebilirsiniz. Ya da kağıt üzerine ne olduğu belirsiz bir çizgi çizerek, bunu resminin başlangıcı olarak kullanmasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuz bir sanat çalışması yaptığında, çalışması ve bakış açısı konusunda yargılayıcı davranmayın. Olumlu bir yaklaşım gösterin ve takdir ederken samimi davranın. Örneğin yaratıcı olduğunu düşündüğünüz bir ayrıntıyı belirtin. Örneğin orijinalliği ya da tasarımı gibi, her zaman yaptığı çalışmayla ilgili konuşacak bir konu bulabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuza çalışması hakkında sorular sorabilirsiniz.

İlgisini canlandırın

Çevrenizdeki müzeleri ve kültürel merkezleri ziyaret edin. Çocuğunuzu bir sanat programına kaydettirin ve birlikte sergileri gezin. Çocuğunuzun ilgisini uyandırmak için ziyaretinizden önce gittiğiniz yerde neler göreceğinizden bahsedin. Örneğin Mısır sanat objeleri hakkında bir sergi gezeceğinizi söylediğinizde, çocuğunuz bunun sıkıcı bir şey olduğunu düşünebilir. Oysa ona mumyaları, ilginç takılar ve mücevherleri, kötü ruhları kovmak için yapılan şans getirici tılsımları göreceğinizi anlatırsanız, büyük bir ilgi uyandırabilirsiniz. Sergiyi gezerken objeleri cazip kılan renk ve şekiller hakkında konuşabilirsiniz.

Çocuklar zaten sevmekte olduğu şeylerle bağlantı kurarlarsa sanattan daha fazla hoşlanabilirler. Gezdiğiniz yerde, örneğin sevdiği hayvanların, yiyeceklerin ya da hobilerinin resimleri ya da heykelleri gibi, çocuğunuzun sevdiği şeylerle ilgili noktalar bulmaya çalışın.

Sanat eğitimini destekleyin

Okul müfredatı yeterli bir sanat eğitimi sunmuyorsa, okul yönetimine velilerle de işbirliği ederek okul sonrasında uygulanabilecek bir program ya da müze ve sanat galerilerine okul gezileri düzenlenmesini ve çocukların sanat çalışmalarının bankalarda, metro veya tren istasyonlarında ya da halka açık başka yerlerde sergilenmesi için fırsat yaratılmasını önerebilirsiniz..ALINTIDIR.