Ebeveynlere Bazı Öneriler

Eğer ebeveyn çocuğa uygun olmayan bir eğitimsel yaklaşım içinde ise, ana baba otoritesi kalkar, en azından zayıflar

1. Çocuğa aile içinde değerli olduğunun hissettirilmesi ve ona söz hakkı tanınması gereklidir.

2. Çocuğun kendisini algılayışı, kendine verdiği değer, kişilik yapısını belirleyen önemli bir etkendir.

3. Çocuğun gerçek ve ideal beni arasında fark olabilir, aile çocuğun ideallerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

4. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için çocuğun tanınması, bir birey olarak ona saygı duyulması, bunun için iyi bir anne, baba, çocuk ilişkisinin kurulmuş olmasına dikkat etmelidir.

5. Aşırı otoriter tutum kadar, gevşek tutum da pek çok yönden zararlıdır. Çocuğu devamlı engelleyip, yaratıcılığını frenleyip, onun ruhsal bağımsızlığının gerilemesine yol açar.

6. Eğer ebeveyn çocuğa uygun olmayan bir eğitimsel yaklaşım içinde ise, ana baba otoritesi kalkar en azından zayıflar.Bu durumu fark eden çocuklar ebeveynlerini fazla önemsemezler.

7. Ana babaların çocuklarına kendi davranışlarının gerekçelerini açıklamaları çok önemlidir. Çünkü çocuklar olayları sizin açınızdan göremez, yanlış yoruma gidebilirler.

8. Çocuğun beğenilmeye ve övülmeye ihtiyacı vardır.

9. Çocuğa yönelik yapıcı otorite, öncelikle onun tehlikelerden korunmasına ona güven sağlanmasına yönelik olmalıdır.

10.Anne ve babanın çocuk eğitimine yaklaşımı çok farklı olmamalıdır.


.ALINTIDIR.