Çiftlerde İletişim

Evlilik iki kişinin karşılaştığı sorunları beraber çözmek zorunda oldukları bir iletişim sistemidir. Sürekli değişen ve gelişen bir sistem olduğu için elbette çatışmalar, kızgınlıklar yaşanabilir. Bu sorunlarla nasıl başetmeye çalıştığımız evliliğimizin sağlıklı bir şekilde yürütüp yürütrmrdiğimizi göstermektedir.

En önemli tartışma konularından bir tanesi çiftlerin birbirinden beklentilerinin yüksek olması ve bu beklentilerin anlaşılmasını beklemek (beyin okuma). Beklentiler karşılanmadığı zaman hayal kırıklığı oluşuyor. Buda birbirilerini incitmeye neden olabiliyor.

Evlilikte sorunların üstesinden gelebilmek doğru iletişim biçimleri ile mümkündür.

İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER:

Öğüt verme.

Yargılamak.

Eleştirmek.

Çözüm getirmek.

Teşhis koymak.

Teselli etmek.

Ad takma.

İLETİŞİM İÇİNDE YAPILAN HATALAR:

Yıkıcı eleştiri.

Genelleme.

Akıl okuma.

Yıkıcı niyet geliştirme.

Kendini haklı görme.

Sürekli mantığı kullanma.


.alıntı.