BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDE PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ETKİLERİ

BOŞANMA:


Eğer çocuklar varsa, çiftin birbirlerini ile rollerini ve ilişkilerini çocukları içine alacak ama eş rolünü dışta bırakacak şekilde yeniden tanımlamalarıgerekir. Sınırlar da yeniden tanımlanır. Ancak para ve yeni aşklar konusu bunu en çok zorlaştıran ve çatışma çıkaranlardır. Belki eski çiftlerin, yeni eşleri olacaktır. Böylece sisteme 2 - 3 nesillik yeni üyeler katılacaktır. Bu yeni üyeler sisteme kendi rollerini ve ilişkilerini getirecekelrdir.
"ÇOCUKLAR VE BOŞANMA ÜZERİNE"
Çocukların boşanmadan nasıl etkilendiklerine dair sayısız araştırma vardır. Ancak bu araştırmaların bulgularının çoğu çelişkiler içerir ve birbirleriyle örtüşmemektedir.Genellikle boşanmanın herkesi aynı şekilde, olumsuz etkilediğini iddia eden çalışmaların, klinik popülasyonlarla yapılmış olduklarıve elde edilen sonuçlaraın genellenmesi sorunları burada da dikkatimizi çeker.
Çocuklar için boşanmanın stresli, kayıplarla karakterize olan bir dönem olduğu aşikardır. Ancak boşanmadan etkilenişleri çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterir:
Yaş, cinsiyet, başa çıkma tarzları, kendine güven, var olan sosyal ilişkiler, boşanma sonrası düzenlemeler, aile içi süreçler vb. Ve kriz tanımları araştırmalar, azalan ebeveyn desteğinin, ev - içi denetimin, ebeveynler arası süregelen çatışmaların, maddi sıkıntıların ve ard arda gelen değişimlerin çocukları çok zorladığını ortaya koymaktadır. Ancak boşanmadan olumsuz etkilenen çocuklar olduğu kadar, "daha olgunlaşarak" bu deneyimden geçen çocuklarda mevcuttur:
Boşanmanın çocuğa yaşına ve kavrayışına uygun bir dille anlatılması, boşanma sonrası düzenlemelerin çocuğun ihtiyaçları göz önünde tutularak yapılması ve anne & babanın çocuklarının geleceği için belirli bir anlaşma içerisinde olabilmeleri çok önemli belirleyicilerdir.
Tüm bu faktörlerdeki farklılıklar yüzünden, çocukların boşanmadan mutlaka belirli düzeyde etkilendikleri söylenebilir.
Ülkemizde ve dünyada bunu destekleyen bir çok araştırmalar yapılmıştır.Çocukların depresyonlarını benlik kavramlarını etkilemektedir.
Boşanma sonucunda aile dağılmakta ve bunun etkileri en çokta çocuk üzerinde olmaktadır.
Çocuklarda akedemik başarılarını,zihinsel zeka düzeyini,psikolojik durumlarını etkilemektedir.
Bireyler:
Yeniden evlenme kararı aldıkalrında bunu ailelere açıkladıklarında ve yeni ailelerini oluştururken yaşamlarını yeniden düzenleme anlamında yeni bir adım atılmış olur.
Ancak bu aşamada duygusal gerilim yine yükselecektir.Çocukalrda üzgün ve düşmanca tavırlar ortaya çıkabilmekte ve çocukalrda depresyon görülebilmektedir.
Boşanma:
Yetişkinler ve çocuklar için belirgin zorlukları beraberinde getirmektedir.Fakat günümüzde boşanmalarda hızlı bir artış vardır bu sebeble, kişilerin çocukları için ve kendileri için danışmanlık hizmeti almalarında büyük yarar vardır.
Böylece boşanmanın getirmiş olduğu olumsuzlukları en aza indirmek mümkün olacaktır.
Ülkemizde boşanmaların artmasıyla boşanma danışmanlığı,evlilik danışmanlığı konularında hizmet veren kurum ve kuruluşların sayısı artmıştır bu sevindirici olmakla birlikte, bu konuda HİÇ EĞİTİM ALMAMIŞ KİŞİLERDE BU İŞLERİ YAPMAYA ÇALIŞMAKTADIR.
HALKIMIZIN BÖYLE UZMANLARA BAŞVURMADAN ÖNCE BU KONUYLA LGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPIP O ŞEKİLDE KARAR VERMELİDİRLER:
Sadece internetteki reklamlarla uzmanlara gidilmemeli o kişilerin gerçekten bu konunun uzmanımı değilmi, bu konuyla ilgili eğitimi varmı bu mutlaka araştırılmalıdır.
Çünkü konumuz insan ve çocuk tur, çocuklar deneme tahtası değildir.Bu açıdan ailelerinde duyarlı davranıp bu konunun gerçek uzmanarına kendilerini ve çocuklarını teslim etmelidirler:

psikolojik danışman & pedagog

AYKUT AKOVA


.ALINTIDIR.