Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, ''Türkçe karakter ihtiva eden kısa mesaj hizmetinin, tüketicilerin ekonomik açıdan fayda ve menfaatlerinin korunması temelinde sunulması ile bu özelliğe haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı hususunda imalatçı, üretici, yetkili temsilci, dağıtıcı ile işletmeci tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin'' usul ve esasları düzenliyor.

Söz konusu yönetmelik, ''Türkçe karakterleri ihtiva eden kısa mesaj hizmetinin verilmesi ile bu özelliğe haiz telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı hususunda imalatçı, üretici, yetkili temsilci, dağıtıcı ile işletmeci tarafından yürütülecek faaliyetleri'' kapsarken, ''yurt dışında sonlandırılacak ya da yurt dışından gönderildiği halde yurt içinde ücretlendirilecek kısa mesajlar ile bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilen cihazları'' kapsamayacak.

Yönetmeliğe göre, piyasaya arz edilen kısa mesaj hizmetine haiz cihazlar, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden teknik özelliklerine veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerine uygun olacak.

Teknik özellikleri uygun olan cihazların tanıtma ve kullanma kılavuzları ile ambalajı üzerinde ''Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur'' ibaresi yer alacak. Tanıtma ve kullanma kılavuzlarında varsa bu özelliklere ilişkin kullanıcı tarafından yapılması gereken işlemleri tarif eden bilgiler yer alacak.

Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların piyasaya arzına izin verilmeyecek, belirtilen şartlara uygun olmayan cihazların varlığının tespiti halinde, cihazların piyasaya arzı durdurulacak, cihazlar sırasıyla imalatçısı, üreticisi, yetkili temsilcisi veya dağıtıcısı tarafından toplanacak veya toplattırılacak.

İşletmeciler, kısa mesaj altyapılarında unicode sistemi kullanılarak kodlanan, Türkçe karakterleri içeren ve 160 karaktere kadar olan kısa mesajı, tek bir mesaj olarak kabul edecek ve ücretlendirecek. İşletmeciler kısa mesaj alt yapılarında, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden cihazların, bu özelliklere uygun hizmet vermesini engellemeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacak.

Yönetmelik, 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek.