Darwin’in Türlerin Kökeni Kitabı ve Kitaptaki Bilimsel Tezat (1.Bölüm)

Darwin, “Türlerin Kökeni” kitabında canlıların evrimi konusunda elimizde yazılı soyağaçları bulunmadığı için soy ortaklığını çeşitli benzerliklerden çıkarmak zorundayız diye yazar. Diğer ifade ile canlılardaki soy ortaklığının en büyük belirtisi canlılar arasındaki benzerliklerdir.

Nitekim insanların primatlardan evrimleştiği varsayımı (primatların bir alt filum olan tetrapodlarla evrimsel bir bağ kurulmamasına, bu nedenle kökenlerinin bilinmemesine rağmen) bu öngörüye dayanır. Bir başka ifade ile evrim teorisine göre insanlarla primatlar bazı yönlerden benzeşiyorlarsa gelişkin tür daha az gelişkin olan türden (insanlar primatlardan) evrimleşmiş olmalıdır.

Charles Darwin’in ortaya attığı teorinin özünü ifade eden “Türlerin Kökeni” kitabı pek çok bilimsel tezatlar ve hatta saçmalıklarla doludur.

Darwin akıl almaz bir mantıkla şunları yazabilmektedir;

“Balıkların yüzme kesesi buna güzel bir örnektir. Çünkü aslında bir tek amaç için yani yüzmek için yapılmış bir organ çok farklı amaç için yani solunum için değiştirilebilmesi gibi pek önemli bir olguyu açıkça göstermektedir.”

Yüzme kesesi belirli balıklarda işitme organına yardımcı olmaktadır.

Bütün fizyologlar yüzme kesesinin konum ve yapı bakımından yukarı omurgalı hayvanların akciğerleriyle kökendeş ya da benzer amaçlı olduğunu kabul etmektedirler.

Bundan dolayı yüzme kesesinin gerçekten akciğerlere ya da yalnız solunum amacıyla kullanılan bir organa dönüştüğünden şüphe etmek için hiç bir gerekçe yoktur.

Darwin’in yukarıdaki akıl almaz, bilim dışı cümlelerini okuyan bir kişi büyük bir şaşkınlıkla balıklardaki yüzme kesesinin zamanla akciğerlere dönüştüğü konusunda çok ciddi bilimsel bulguların, kanıtların olduğunu zanneder.

Aklı başında ayrıca teori sahibi bir bilim insanının böylesine bir iddiada bulunabilmesi için küçükte olsa bazı bilimsel kanıtlara, bulgulara ihtiyaç duyacağı açıktır.

türlerin kökeniAkciğerler basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünsel kurgusu olan canlı bedenlerinin olmazsa olmaz organlarından biridir.

Soğuk kanlı bir canlıdaki basit yapılı bir hava keseciğinin sıcakkanlı canlılarda bulunan bu kompleks organa evrimleşebileceğini iddia edebilmek için Darwin'inkine benzeyen çok güçlü hayal gücüyle birlikte akıl, mantık ve bilim kurallarını unutmaya ihtiyaç olmalıdır.

Fakat Darwin teorisini aklınca kanıtlamak için bu gereksinimini aklının ucundan bile geçirmez.

Fakat bilim varsayımları gösterilen kanıtlar göre değerlendirir.

Balıklarda bulunan basit bir hava keseciğinin sıcakkanlı canlılarda bulunan ve basite indirgenemez kompleks yapılar sergileyen ayrıca tüm yaşamsal organlarla olmazsa olmaz ilişkilerin olan bir organa dönüşmüş olabileceği varsayımının bilimsellik bir yana insan hayal gücünü de aşan bir saçmalık olduğu açıktır.

Bu konuda yorumu bilimsel ahlak sahibi okuyuculara bırakıyoruz.Devamı: Darwin’in Türlerin Kökeni Kitabı ve Kitaptaki Bilimsel Tezat (2.Bölüm) isimli makalede...


Hüdai Çakmak