Yeni doğmuş bir bebek nasıl yatırılmalıdır?
Birçok uzman, uzun süre cek bir uyku için, daha ilk günden başlayarak bebeği yüzükoyun yatır manın en iyi yatırma biçimi olduğu görüşündedirler. Bu durumda, minik başını doğrultabilir; bu hareket boyun ve sırt kaslarım güçlendirecektir.
Bu pozisyon onun daha erken zamanlarda edindiği ilkel reflekslerin yok olmasına, bunun yerine isteğe bağlı hareketlerin ortaya çıkmasına ola nak sağlayacaktır. Bu durumda yatırılan bebeklerin havasız kalabilece ğinden korkuyorsanız, zaten gereksiz olan yastığı kaldırıp bebeği doğru*dan sert döşek üzerine yatırınız. Bu pozisyonun bir yararı da, bebek uy kuda kustuğunda, kusmuğun soluk borusuna kaçmasına engel olmasıdır. Oysa, sırtüstü yatan bebeğin kusmuğu rahatlıkla soluk borusuna ka çar.Bebek uyanıkken,onu yan olarak ya da sırtüstü ya da yine yüzükoyun yatırabilirsiniz; ama sık sık yatış biçimini değiştirmeyi ihmal etmeyiniz.

ALINTI