Çocuğun sık sık hıçkırmasından da endişeye kapılmamak gerekir; hıçkırık, tehlikeli değildir, çocuğu çok fazla ra hatsız etmez. Genellikle kısa süre de, kendiliğinden geçer. Küçük çocukları çok sık hıçkırık tutar.
Küçük bebek, diyaframın iradedışı kasılmasından ileri ge len hıçkırığa, genellikle rahatlıkla karşı koyabilir; ama, doyurulurken hıçkırık tutacak olursa, emmeyi kesmek zorunda kalır. Öte yan dan, çok çabuk yemek yiyen bebekleri daha sık hıçkırık tutar, üstelik böyleleri bir hayli de hava yutarlar. Hıçkırığını geçirmek için dik tutup sırtını sıvazlayınız.
Yüzükoyun yatık durumda tutuyorsanız, sırtını okşayarak hafifçe sallayınız, İçine birkaç damla limon damlatılmış bir kaşık su içirmek hemen her zaman etkili olur.

ALINTI