Bebeklerde gaz problemi genelde iki hafta ile üç ay arasındaki bebeklerde sık karşılaşılır. %10-25 bebekte kolik ağlamalar, gaz problemi görülmektedir. Kolik ağlamasında altta yatan neden tam olarak aydınlanmamıştır. Sosyal faktörler, psikolojik problemler, bebeğin mizacı etkilidir. olabilir. Ama ilk dönemlerde gastointestinal sistemle ilişkili olduğu sanılıyordu.


Daha sonraki çalışmalarda bir çok faktörün neden olduğu ama tek bir nedeni bilinmemektedir. Kolik ağlaması genelde bebek doğduktan hemen sonra değil on beşinci günden sonra başlamaktadır. 8. haftada ya da on ikinci haftaya devam etmektedir. 6. haftada en maksimum seviyede olmaktadır. Doktorların karşısına gaz problemi ile çıkan bebeklerde, aile bebeğin ağlaması ile şikayet etmektedir. Her bebek aslında ağlar. Bebek ihtiyaçlarını ifade etmek için, karnı acıktığını ifade etmek için, ortam değişikliğinden rahatsız olduğunu belirtmek için ağlar. Bebeğin ağlamasına gaz sancısı denilebilmesi için önce normal ağlama süresinin bilinmesi gerekir. On beş günlük bebeğin günlük ağlama ağlama süresi bir buçuk, iki saat arasıdır. 2,5 aylık bir bebeğin günlük ağlama süresi 3 saate yakındır. Bu normal bir ağlamadır. Gaz problemi denilebilmesi için ya da kolik ağlaması denilebilinmesi için günde üç saati geçen haftanın en az üç günü süren ağlama nöbetleri ya da aileyi bıktırabilecek düzeydeki ağlama nöbetleri olarak tanımlanabilir. Nedenleri, genelde bebekle dış ortam arasındaki iletişimdir. Doğum sonrası anne ile bebek arasındaki uyumun gecikmesi burda önemli bir faktördür.