Bebeğinizin ve sizin gezintileriniz için (ve hatta evin bir odasından öte kine götürmek için) en uygun araç be bek arabasıdır elbette. Eski tip, koca man tekerlekli yaylı, üstü tenteli araba lar artık ortalıkta görülmemektedir. Şimdikiler çok daha kullanışlı, katlanıp açılabilen, küçük bir güneşliği olan, al*tındaki tekerlekleri çıkabilen, eve taşın ması kolay, pratik araçlardır.
En büyük sakıncaları, oturakların plastik oluşu yüzünden, terlemeye neden olmaları, yazın çok sıcak, kışın da fazla soğuk tutmalarıdır. Bu sakınca, arabanın iç bölümüne, çıkarılması ve yıkanması kolay pamuklu kumaştan bir kılıf geçi rilerek giderilebilir. Aynı nedenlerden ötürü plastik döşek yerine ince kumaş la kaplı içi kuştüyü, sünger ya da yün doldurulmuş döşek kullanılmalıdır. Dö şeğin arabanın dibinde düzgün durma sına dikkat ediniz. Tentesini yalnız kı şın ve rüzgârlı havalarda örtünüz. İyi havalardaysa, değişik yönlere ayarla nabilen bir şemsiye takınız.

Bebeğinizi bebek arabası ile gezdi rirken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle trafiğin yoğun oldu ğu caddelerden uzak durunuz. Trafik yarattığı gürültü ve hava kirliliğinin yanı sıra kazalar açısından da çocuğunuz için (ve elbette sizin için de) sakınca lıdır. Çocuğu gezdirmek ve hava aldır mak için en uygun yerler yukarıda de ğindiğimiz gibi parklardır. Ancak ne ya zık ki kentlerimizde park sayısı olduk ça kısıtlıdır. Bir parka ulaşmak için ço ğu kez birkaç cadde geçmek gerekir. Aklınızda bulunsun.Yolun daima solun dan gidiniz, çok dik yokuşlardan kaçı nınız; karşıdan karşıya geçerken trafik polisinin ya da en azından trafik ışık larının bulunduğu noktaları seçiniz.

Alışveriş için bir dükkâna girmeniz gerektiğinde ve bebek arabasını içeri ye sokamadığınızda bebeği kapının önünde yalnız bırakmayınız. Onu ku cağınıza alıp dükkâna giriniz.
Şunu da unutmayınız: Dışarı çıkmasanız da bebeğinize balkonda da ha va aldırabilirsiniz; ancak hem beşiğin korkuluklara çok yakın durmamasına, hem üst katların balkonundan bir şey lerin düşmemesine, hem de güneş ışın larının doğrudan yüzüne vurmaması na dikkat etmelisiniz.

ALINTI