CEZA YÖNTEMLERİ-DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME:

Gerek okul gerekse ev ortamında, çocuktaki olumsuz bir davranışın ortadan kaldırılması, bunun için ne tür yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı her zaman önemli bir sorun olmuştur

Geleneksel yapımızın uygunluğu ve başvuru sıklığı dikkate alındığında bu konuda, daha çok fiziksel cezaların kullanıldığı gözlenmektedir. Bütün bu süreçteki özelliklerin tek tek incelenmesi yerine ödül ve cezaların kullanımında şu önerilerin dikkate alınması yararlı olacaktır.

Çocukların bilmeden hataya düşmelerini önlemek için ev, okul vb. ortamlarda uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verilmeli, uyum sağlamaları kolaylaştırılmalıdır.

Cezadan çok ödüllendirme yöntemi kullanılmalı, hatadan çok çocuğun doğru yaptıkları görülmeli, desteklenmeli ve pekiştirilmelidir.

Fiziksel ceza (dayak) asla kullanılmamalıdır. Dayak yönteminin çocuğa uygun olmadığı, çocukta tüm olumlu kişilik yapısını bozacağı, sevgiyi yok edeceği bilinmelidir.

Özellikle gurup içinde kişilik özelliklerine saldırı, aşağılama, utandırma asla yapılmamalı, ceza verilecekse kişiliğe değil, sadece o davranışa yönelik verilmelidir.

Hataları görüp sürekli yargılamak yerine, hata payı bırakmak, hatanın sonucundan sorumlu tutmak ve telafi ettirmek veya doğru olan davranışı yapmasını sağlamak yararlı olacaktır.

Ödül ve cezaların uygulanmasında anne-baba ortak anlayışta olmalı. Birinin yaptığını diğeri yanlış, birinin doğru uyguladığını diğeri olumsuz bulmamalıdır.

Ödül-ceza yöntemleri bir başka zamana ertelenmeden uygulanmalıdır.

Hangi cezanın veya ödülün kullanılmasının uygun olacağı veya “bu davranışın karşılığı sizce ne olmalıdır” şeklinde çocuğunda onayı alınmalıdır.

alıntı