EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINDAN BEKLENTİLERİ


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINDAN BEKLENTİLERİ

 • #1
  candyfull - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Ekim.2009
  Yer
  ordu
  Mesajlar
  379
  @candyfull


  EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINDAN BEKLENTİLERİ

  Araştırmaya katılan ebeveynlerin demografik özelliklerine bakıldığında; ebeveynlerin %71.0’ni anneler, %29.0’unu babalar oluşturmaktadır. Ebeveynlerin %57.7’si kamu kurumlarında, %42,3’ü özel sektörde çalışmaktadır.

  Ebeveynlerin yaşlara göre dağılımlarına bakıldığında, annelerin %1,6’sının 20-24 yaş arası, % 24.8’inin 25-29 yaş arası, %43.2’sinin 30-34 yaş arası, 43.2’sinin 30-34 yaş arası, %24.8’inin 35-39 yaş arası ve %5.6’sının 40-45 yaş grubunda olduğu; babaların % 4.0’ünün 25-29 yaş arası, %30.0’unun 30-34 yaş arası, %46.0’sının 35-39 yaş arası ve %10.0’unun da 40-45 yaş grubunda olduğu görüşmüştür.

  Eğitim durumlarına bakıldığında, ebeveynlerin %3.4’ünün ilköğretim, %28.6’sının lise, %14.9’unun iki yıllık yüksekokul, %49.1’inin lisans ve %4.0’ünün de yüksek lisans ya da doktora mezunu olduğu görülmüştür
  Tablo 2: Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Tercih Ettikleri Aile Katılım Etkinliklerinin Dağılımları

  Etkinlik Türü

  n

  %

  Bireysel Görüşmeler

  65

  37.8

  Kitapçıklar ve Haber Mektupları

  28

  16.7

  Veli Toplantıları

  25

  14.4

  Konferans ve Grup Toplantıları

  23

  13.8

  Bülten ve Bülten Tahtası

  13

  7.1

  Ev Ziyaretleri

  9

  4.6

  Sınıf İçi ve Sınıf Dışındaki Etkinlikler

  5

  2.2

  Dilek Kutusu

  4

  1.9

  Çocukların Dosyalarının Düzenlenmesine Yardımcı Olmak

  3

  1.5

  Teyp ve video kayıtları

  -

  -

  Telefon görüşmeleri

  -

  -

  Ebeveyn kütüphanesi

  -

  -

  Toplam

  175

  100.0

  Tablo 2’ de görüldüğü gibi, aile katılım çalışmalarındaki etkinlik türlerine göre Ebeveynlerin % 37.8‘si bireysel görüşmelerin yapılmasını, %16.7’si çocuğun gelişimi ile ilgili haber mektuplarının gönderilmesini, % 14.4’ünü veli toplantıları yapılmasını, % 13.8’nin konferans ve grup toplantılarının düzenlenmesini, tercih ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen verilerden de anlaşıldığı gibi ebeveynlerin çoğunluğunun (% 37.8) aile katılım çalışmalarından bireysel görüşmeleri tercih ettikleri görülmüştür. Ebeveynlerle, bireysel görüşmeler yoluyla iletişim kurmak erken çocukluk dönemi eğitim programının önemli bir parçasıdır. Ebeveynler çocukları ile ilgili bir takım beklentilere sahiptirler ve okulun çocukları hakkındaki görüşlerini bilmek isterler. Toplantılarda ya da farklı zamanlarda öğretmene soramadıkları bir çok soruyu bireysel görüşmelerde sorma fırsatı bulmaktadırlar. Bireysel görüşmelerde çocukları ile ilgili bilgi alışverişini rahatlıkla yapabilir, karşılaştıkları problemleri varsa onları nasıl çözecekleri konusunda öğretmenle bire bir tartışma olanağı bulabilirler. Anne babalar grupla yapılan toplantılarda çocukları ile ilgili problemi rahatça paylaşamayabilir. Bireysel görüşmede karşılıklı etkileşime girildiği için sorunun kaynağına inilebilir ve çözüm yolları üretilebilir (Can Yaşar, 2001:369; Ömeroğlu ve diğ., 2003a: 442; Ömeroğlu, ve Can Yaşar, 2005). Bu nedenlerden dolayı bireysel görüşmeler ebeveynlerin çoğunluğu tarafından tercih edilmiş olabilir
  Tablo 3: Ebeveynlerin Veli Toplantıları ve Bireysel Görüşmelerin Düzenlenme Sıklığı ve Bu Görüşmelerde Ele Alınmasını İstedikleri Konulara Göre Dağılımı

  Ebeveynlerin veli toplantılarının düzenlenme sıklığına göre tercihleri

  n

  %

  Ayda bir kez

  108

  61.7

  Üç ayda bir

  42

  24.0

  Senede iki defa

  13

  7.4

  On beş günde bir defa

  12

  6.9

  Toplam

  175

  100.0

  Ebeveynlerin bireysel görüşmelerin düzenlenme sıklığına göre tercihleri

  n

  %

  Ayda bir defa

  88

  50.3

  On beş günde bir defa

  80

  45.6

  Üç ayda bir defa

  7

  4.1

  Toplam

  175

  100.0

  Ebeveynlerin veli toplantıları ve bireysel görüşmelerde öğretmenlerden beklentileri

  n

  %

  Çocuğumda görülen problemler varsa bunlara örnekler vererek açıklaması

  75

  42.7

  Problemi çözmek için anne babası olarak bizim görüşümüzü de alması

  65

  37.3

  Problemi çözmek için öğretmenin direk kendisinin çözüm önerisi sunması

  22

  12.4

  Görüşmede çocuğumun olumlu özelliklerini söylemesini

  13

  7.6

  Toplam

  175

  100.0

  Tablo 3’ de görüldüğü gibi, Ebeveynler % 61.7’i veli toplantılarının ayda bir, %24.0’ü üç ayda bir, %7.4’ü dönem başı ve sonu olmak üzere yılda iki defa, % 6.9’u da on beş günde bir düzenlenmesini gerektiğini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin bireysel görüşmelerin düzenlenme sıklığına göre tercihlerine baktığımızda ise, ebeveynlerin % 50.3’ünü ayda bir, % 45.6’sının on beş günde bir, %4.1’inin de üç ayda bir bireysel görüşmelerin düzenlenmesini istedikleri görülmektedir.

  Ebeveynlerin veli toplantıları ve bireysel görüşme sırasında öğretmenlerden beklentilerine baktığımızda ise, ebeveynlerin % 42.7’si çocuklarında görülen problemler varsa öğretmenlerin bu problemleri örnekler vererek açıklamasını, %37.3’ü problemi çözmek için ailenin görüşünün alınmasını, %12.4’ü çocuğun problemine yönelik çözüm yollarını öğretmenin sunmasını, % 7.6’sı da öğretmelerin aileyle görüşme sırasında çocuklarının olumlu özelliklerini anlatmaları yönünde olduğu görülmektedir

  Tablo 4: Ebeveynlerin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılım Çalışmalarından Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlik Tercihlerine ve Beklentilerine Göre Dağılımları.

  Etkinlik Türü

  n

  %

  Sınıf içi etkinlikler

  139

  77.7

  Sınıf dışı etkinlikler

  36

  22.3

  Toplam

  175

  100.0

  Sınıf İçi Etkinlikler

  n

  %

  Sınıf içinde hikaye okuma, onlarla birlikte kurabiye, salata vs yapmak ve şarkı, şiir okumak

  71

  40.2

  Çocukların etkinliklerini onlarla birlikte sergilemek veya dosyaları yerleştirmede yardımcı olmak

  49

  28.6

  Mesleğim hakkında bilgi vermek

  30

  17.1

  Sınıfın düzenlenmesinde ve bakımında yardımcı olmak

  25

  14.2

  Toplam

  175

  100.0

  Sınıf dışı etkinlikler

  n

  %

  İnceleme gezilerinde yardımcı olma

  110

  62.4

  Çalıştığım kuruma gezi düzenleme ve kurumun gezilmesine yardımcı olma

  65

  37.6

  Toplam

  175

  100.0

  Tablo 4’de görüldüğü gibi, ebeveynlerin %77.7’si sınıf içi etkinliklere katılmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ebeveynlerin sınıf içi etkinliklere yönelik beklentilerine göre dağılımlarına bakıldığında, ebeveynlerin %40.2 ‘si sınıf içi etkinliklerden, sınıf içinde hikaye okuma, onlarla birlikte kurabiye, salata vb. yapmak, şarkı söyleme, şiir okumayı isterken, %14.2’si çocuklarla birlikte sınıfın düzenlenmesinde ve bakımında yardımcı olmayı istedikleri saptanmıştır. Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarına sağlanan ortamın sağlıklı ve güvenli olması kadar, eğitim kalitesine de önem vermektedir (Metin ve diğ., 1991:97). Ebeveynler, sınıfta neler olduğunu merak etmektedir. Sınıf içi etkinliklere katılarak çocukları gözleme imkanı bulacaklardır. Ebeveynlerin sınıf içi etkinliklerde aktif rol alarak, çocuklarının eğitimini için sınıf ortamından yararlanma fırsatını değerlendirmek istedikleri düşünülebilir.

  Ebeveynlerin sınıf dışı etkinliklere yönelik beklentilerine göre dağılımlarında ise, %62.4’ ünün inceleme gezilerini, %37.6’sının ise çalıştıkları kuruma gezi düzenleme ve kurumun gezilmesine yardımcı olmayı tercih ettikleri görülmüştür. Tezel Şahin ve Turla (2003)’nın okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarının incelenmesi üzerine yaptıkları çalışma sonuçlarında, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde velilerin %73.9 oranında “kendi meslekleri ile ilgili alanlara yönelik €? etkinliklere katıldıkları, %73.2 oranında da “gezilere katılarak €? aile katılım çalışmalarında rol aldıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da araştırma sonuçlarından elde edilen verileri destekler niteliktedir.

  Tablo 5: Ebeveynlerin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılım Çalışmalarından Kitapçıklar ve Haberleşme Mektupları İle İlgili Tercihleri ve Beklentilerine Göre Dağılımları.

  Eve Haber Mektuplarının gönderilmesini isteme durumu

  n

  %

  İsteyen

  171

  97.7

  İstemeyen

  4

  2.3

  Eve kitapçıkların gönderilmesini isteme durumu

  n

  %

 • #2
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,260
  @Emine TURAN TUNÇ


  beklentiler hiç bitmiyor
  teşekkürler

 • #3
  matalan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ekim.2009
  Yer
  eskişehir
  Mesajlar
  11
  @matalan


  teşekkürler...

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ KURSUNU HALK EĞİTİMDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ AÇABİLİYOR MU?
   By gulari05 in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 2
   Son Mesaj: 19.Aralık.2010, 10:48
  2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EN İYİ KAYNAK.
   By aysesayinn in forum SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 30.Temmuz.2010, 15:54
  3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA KONFERANSı
   By Gülşah MUTLU in forum KONGRE,SEMİNER ETKİNLİK DUYURULARI
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 29.Nisan.2010, 19:58
  4. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SIKINTI
   By tuğra in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 13
   Son Mesaj: 10.Eylül.2009, 16:29
  5. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SIKINTI
   By tuğra in forum KADROLU ÖĞRETMEN SORUNLARI
   Cevaplar: 2
   Son Mesaj: 10.Eylül.2009, 12:39

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş