* Veliye Aile Katılımının Önemini Anlatmak

Okul ve ev ortamının değerleri, disiplin yöntemleri, tutumları birbirinden ne kadar farklı olursa çocuklar o derecede tutarsızlık yaşarlar. Bu durum ise onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu nedenle çocukların içinde yaşadığı bu iki ortam birbirini çok iyi tanımalıdır. Öğretmen aileye uygulanan eğitim programı ve okul hakkında detaylı bilgi vermeli, çocuğun gelişimi ile ilgili düşündüklerini aile ile düzenli aralıklarla paylaşmalıdır. Ayrıca öğretmen ailenin okulda yapılan çalışmaları evde hangi yönlerden destekleyebilecekleri konusunda yönlendirici olmalıdır.* Velinin Katkısını Araştırmak

Okulun başladığı ilk günlerinde aileleri daha yakından tanımak, ilgi alanlarını öğrenmek, sınıfta bunları paylaşmak isteyip istemeyeceklerini tespit etmek amacıyla birkaç sorudan oluşan bir form hazırlayıp, ailelerden bunu doldurmalarını isteyebilirsiniz.

* Okuldan Veliye, Veliden Okula

İletişim iki yönlü olduğunda sağlıklıdır. Bu okul öncesi eğitim için de geçerli bir kuraldır. Okuldan veliye olduğu gibi veliden de okula bilgiler aktarılmalı, paylaşımlar yapılmalıdır. Buna imkan veren ortamları hazırlamada ise size görevler düşmektedir.
Sadece bir sorun olduğunda değil; çocuk olumlu bir şey yaptığında, önemli bir gelişim gösterdiğinde bireysel görüşmeler ya da yazışmalar aracılığıyla bunlar karşılıklı olarak paylaşılmalıdır.İyi Bir Fikir!

Her çocuk için bir iletişim defteri oluşturabilirsiniz. Böylelikle hem siz, hem de veli paylaşmak istediklerini buraya yazabilir. Bu defter her gün götürülüp, getirtilebilir.

Bugün Ege arkadaşlarıyla birlikte legoları kullanarak bir uzay istasyonu yaptı. Ege çalışma sırasında oldukça dikkatli ve sabırlıydı. Arkadaşları ile işbirliği içinde çok güzel çalıştılar. Sonunda ortaya çıkan üründen her biri çok mutluydu. Sınıftaki diğer arkadaşlarının da övgüsünü almak Ege'yi çok mutlu etti.

Her ne kadar her çocuk için kişisel notlar hazırlamak zor olsa da, aileler çocuklarına özgü notlar aldıklarında önemsendiklerini ve öğretmen ile işbirliği içinde çalıştıklarını hissederler.

duyuru_panosuÖğretmen sınıf dışında yer alan duyuru panolarını kullanarak aileleri haberdar etmek istediği konuları bu panolara yazabilir. Çocuklarını okula getirirken ya da okuldan alırken, aileler bu notları okuyup, sınıf içindeki gelişmelerden haberdar olabilirler. Bu sayede birebir görüşmeler yapılamasa da aileler bilgilendirilmiş olur. Aynı şekilde veliler de kendi notlarını buraya iliştirebilirler.

Evde okumaları için ailelere kitaplar önerilebilir, haftasonları çocuklarıyla beraber uygulayabilecekleri aktivite önerileri hazırlanabilir. Velilerden bunlara ilişkin geri bildirimler alınabilir ve bu geribildirimler doğrultusunda farklı öneriler geliştirilebilir.

Öğretmen çocukların okulda yaptıkları kitapları, resimleri, ya da diğer çalışmaları eve götürmelerine izin verebilir. Bu sayede aileler çocukların okulda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilir, çocuklarının becerilerinin gelişimini daha yakından takip edebilirler. Aynı şekilde çocukların evde yaptıkları çalışmalardan örnekler sınıfa gönderilebilir. Öğretmen de bunları diğer çocuklar ile paylaşabilir.

Ailelere haftalık ya da aylık bültenler gönderilerek ev ile okul arasında bir bilgi ağı oluşturulabilir. Bültenler sayesinde aileler, öğretmenin çocuklarından ne beklediğini öğrenir, sınıf içinde çocuklarının yaptıklarından haberdar olur.

Öğretmen sınıfta yapılan projelerin, çalışmaların amaçlarını ailelerle paylaşabilir. Sınıfta yapılan etkinlikler ve projeler ile eğitim programın hedefleri arasındaki bağlantıyı ailelere açıklayabilir.alıntı