Biz 18 Mart etkinliklerimizde silahlı, yaralı askerler kullanmak yerine bu sevimli askeri tercih ettik.Kalıbı: