$value) { $site .= $key."=".$value."&"; } $site = substr($site, 4, -1); ?> Y�nlendiriliyorsunuz L�tfen BekleyinY�nlendiriliyorsunuz L�tfen Bekleyin...